Hva er pomodoro-studieteknikk?

Pomodoro betyr tomat på italiensk og refererer til pomodoro-kjøkkentidsur. Kilde: Wikipedia

Historien til «pomodoro-teknikk»

Pomodoro-teknikk ble utarbeidet av Francesco Cirillo på 80-tallet. Hensikten med denne studieteknikken er å maksimere produktiviteten under en studieøkt. «Pomodoro» betyr tomat på italiensk og i dette tilfelle refererer det til pomodoro-kjøkkentidsur som Francesco brukte da han var student selv.

Hvordan bruke pomodoro-teknikken til egen læring?

Den originale pomodoro-teknikken har seks steg:

 1. Bestem oppgaven som skal gjøres.
 2. Sett Pomodoro-timeren (vanligvis for 25 minutter).
 3. Arbeid med oppgaven.
 4. Avslutt arbeidet når timeren ringer og ta en kort pause (vanligvis 5-10 minutter).
 5. Gå tilbake til trinn 2 og gjenta til du har fullført fire pomodoroer.
 6. Etter at fire pomodoroer er gjort, ta en lang pause (vanligvis 20 til 30 minutter) i stedet for en kort pause. Når den lange pausen er ferdig, gå tilbake til trinn 2.

Hvem er pomodoro-teknikken for?

For noen kan denne teknikken være for streng, mens for andre kan det funke helt utmerket. Du kan for eksempel justere lengden på både studieøktene og pausene. Det er noen som strever med å konsentrere seg i så korte intervaller som 25 minutter, og kan føle at de bare har kommet i gang når det er tid for pause.

Pomodoro-teknikken egner seg godt for de som opplever at:

 • Når du jobber med en oppgave, kan du ofte bli fristet til å gjøre andre ting – som å oppdatere Facebook-statusen din, jobbe med en oppgave fra et annet prosjekt, eller tømme oppvaskmaskinen – i stedet for å fokusere på den nåværende oppgaven.
 • Mens du jobber med en oppgave, kan det hende du hører en stemme i hodet ditt som sier: «Er du sikker på at dette er det rette å gjøre nå? Har du glemt noe viktig du må gjøre? Finnes det ikke en bedre måte å gjøre dette på?
 • Når fristen nærmer seg og det å fullføre oppgaven i tide virker umulig: jo mer tid du bruker på det, jo mer komplekst virker det.
 • Du blir stadig avbrutt av andre rundt deg: oppmerksomhetsspennet ditt blir mindre og mindre, og du gjør flere feil.
 • Du må nå flere mål innen utgangen av uken, og du vet ikke hva den beste oppgaven å starte med er.

Pomodoro-teknikken kan hjelpe deg med å fokusere utelukkende på oppgaven foran deg. Ved å jobbe dypt konsentrert over kort tid, kan du oppnå bedre resultater og være mer effektiv enn å arbeide over lengre tid uten ordentlig konsentrasjon.

Andre effektive studieteknikker: Aktiv læring og BISON-lesestrategi

1. Aktiv læring

Aktiv læring er det motsatte av passiv læring, hvor man mottar informasjon uten å bearbeide den. Med aktiv læring må man delta på en eller annen måte. Dette kan være ved å delta i diskusjoner, bruke kunnskapen til å skrive en artikkel med egne ord, dra på forelesninger eller ekskursjoner osv.

Hvordan kan du implementere aktiv læring?

 • Diskuter temaet med venner, foreldre ved middagsbordet, eller delta i en kollokviegruppe hvis du er universitetsstudent.
 • Det er bevist at det å undervise i det man selv har lært er en effektiv studiestrategi.
 • Delta i klasseromsdiskusjoner og vær «aktiv».
 • Lage notater i dine egne ord for å forstå og huske konsepter bedre.

2. BISON-lesestrategi

Når du ikke har tid til å lese gjennom en hel tekst nøye, men ønsker å få en overfladisk forståelse av hva teksten handler om, kan BISON-lesestrategien være nyttig. BISON står for:

B – bilder

I – innledning

S – sluttdel

O – overskrifter

N – nøkkelbegreper

Bilder: Se gjennom bildene og les bildeteksten. Diagrammer og skjemaer inneholder ofte mye nyttig informasjon.

Innledning: Les innledning, her kan du få en forståelse hva teksten handler om.

Sluttdel: Konklusjon eller oppsummering på slutten er også lurt å lese.

Overskrifter: Overskrifter inneholder også mye informasjon og det er lette å identifisere.

Nøkkelbegreper: Noen ganger er nøkkelbegreper eller setninger markerte i kursiv eller understreket.

Selvfølgelig fungerer ikke BISON-lesemetoden alltid. Noen ganger er det nødvendig å lese en tekst nøye. Denne metoden kan være nyttig hvis du har et omfattende pensum, og ikke alt er relevant for eksamen, men det kan være nyttig å vite. BISON-metoden kan også brukes når man leser nettaviser for å få et raskt og enkelt overblikk over verdensbegivenheter.

Les også: Studentbudsjett

Hvorfor er det viktig med en effektiv studieteknikk?

Vi har nå gjennomgått tre forskjellige studieteknikker, som alle handler om det samme: Hvordan utnytte tiden best mulig og øke effektiviteten?

 • En effektiv studieteknikk kan hjelpe med å optimalisere tiden din, noe som gjør at du kan lære mer på mindre tid.
 • Den kan hjelpe deg å forstå og huske informasjon bedre, noe som kan forbedre prestasjonen på eksamener og tester.
 • En effektiv studieteknikk kan redusere stress ved å hjelpe deg å holde deg organisert og forberedt.
 • Studieteknikker kan også bidra til å utvikle kritiske tenkeferdigheter, da mange teknikker innebærer analyse og syntese av informasjon.
 • Å ha en solid studieteknikk kan også bygge selvtillit, da du vet at du har verktøyene du trenger for å lære nytt materiale.
 • Effektive studieteknikker kan også forbedre fokus og konsentrasjon, noe som kan hjelpe deg å lære mer effektivt.

Tiden er begrenset, og ved å være mest mulig effektiv kan vi oppnå mer på kortere tid, samt lære mer som vi husker over lengre tid. Å finne den studieteknikken som passer deg best kan gi bedre resultater tidligere i utdanningen din. For eksempel, det kan være lurt å finne din studieteknikk mens du er på ungdomsskolen, i stedet for å vente til universitetet.

Uansett, du er her nå og leser denne artikkelen. Det første steget er å bli kjent med de ulike teknikkene som er tilgjengelige, eller utvikle din egen som fungerer best for deg!

Tags: , ,

Posten er kategorisert som :